Ngā Puke ki Hauraki ka tarehua
E mihi ana ki te whenua
E tangi ana ki te tangata
Ko Te Aroha kei roto
Ko Moehau kei waho
Ko Tikapa te moana
Ko Hauraki te whenua

Tihei mauri ora


Welcome to the Hauraki Collective website

This website has been established to enable the Hauraki Collective to communicate with the people of Hauraki regarding on going Treaty negotiations with the Crown.